Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

राहदानी विभागको सूचना (२०७९ असार २०)


सेवाग्राहीको अत्याधिक चापलाई मध्यनजर गर्दै आज मिति २०७९ असार २० गतेका लागि राहदानी विभाग (Department of Passports) को एपोन्टमेन्ट डेट अपरान्ह १३:०० बजे देखि लागू हुने गरी खुल्ला गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।