Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

विद्युतीय राहदानीको सेवा नेपालका सबै जिल्ला तथा इलाका प्रसाशन कार्यालयबाट शुरु भइसकेको छ


विद्युतीय राहदानीको सेवा नेपालका सबै जिल्ला तथा इलाका प्रसाशन कार्यालयबाट शुरु भइसकेको छ