Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"
विद्युतीय राहदानीको सेवा नेपालका सबै जिल्ला तथा इलाका प्रसाशन कार्यालयबाट शुरु भइसकेको छ
विद्युतीय राहदानीको सेवा नेपालका सबै जिल्ला तथा इलाका प्रसाशन कार्यालयबाट शुरु भइसकेको छ
January 23, 2022Read More
OFFICIAL WORKING HOURS : SUN – THU (10 AM TO 5 PM ) , FRIDAY (10 AM TO 3 PM )
OFFICIAL WORKING HOURS : SUN – THU (10 AM TO 5 PM) , FRIDAY (10 AM TO 3 PM)
April 29, 2018Read More
राहदानी चोरी भएर ,हराएर, वा नासिएर नयाँ राहदानी बनाउनेले पहिलेको राहदानी फेला परेमा पनि त्यसबाट यात्रा गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो राहदानीबाट यात्रा गरेको पाईएमा कारबाही समेत हुन सक्नेछ ।
राहदानी चोरी भएर ,हराएर, वा नासिएर नयाँ राहदानी बनाउनेले पहिलेको राहदानी फेला परेमा पनि त्यसबाट यात्रा गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो राहदानीबाट यात्रा गरेको पाईएमा कारबाही समेत हुन सक्नेछ ।
August 20, 2017Read More
TOTAL NUMBER OF e-Passports PRODUCED AS OF 16th JULY,2022: 478,729
TOTAL NUMBER OF e-PASSPORTS PRODUCED AS OF 16th JULY,2022 : 478,729
February 4, 2016Read More