Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

मा. परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीज्यूबाट भएको राहदानी विभाग तथा कन्सूलर सेवा विभागको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति