Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

विदेश स्थित नेपाली नियोगमा राहदानीका लागि आवेदन दिएकोमा उक्त राहदानी जारी नहुदै नेपाल फर्कनु परेमा दूतावासको सिफारिस पत्र, सम्बन्धित जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयद्वारा निर्धारित ढाँचामा जारी गरिएको नागरिकता प्रामाणिकरण, पुरानो राहदानी/यात्रा अनुमतिपत्र र रसिद लिई विभागमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ । विभागबाट कागजात रुजु गरी राहदानी जारी गरिन्छ ।