Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

सकिदैन । विदेशमा रहेका वखत तुरुन्त राहदानी लिन परेमा सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन दिई द्रुत मेलबाट विभागमा फाराम पठाउन सकिन्छ । यसरी फाराम प्राप्त भए पश्चात विभागले तुरुन्त राहदानी तयार गरी नियमित सेवा मार्फत सम्बन्धित नेपाली नियोगमा पठाउछ । तुरुन्तै पठाउन परेमा आवेदकका आफन्तहरुले राहदानी बुझीलिइ द्रुत मेलबाट पनि पठाउन सक्दछन् ।