Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

नेपाली बाबु-आमाबाट विदेशमा रहेका वखत वच्चा जन्मिएमा राहदानीका लागि आफु बसोबास गरिरहेको मुलुक हेर्ने सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवश्यक कागजात सहित सम्पर्क राख्नु पर्दछ । यदि बच्चासहित तत्काल नेपाल फर्कनु पर्ने भएमा यात्रा अनुमति पत्रका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगमा आवेदन पेश गर्नु पर्दछ । विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मिएका बच्चाको हकमा राहदानीका लागि बाबु नागरिक रहेको मुलुकको सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क राख्नु पर्दछ ।