Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

जिल्ला/इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि बुझाएको आवेदन फाराम नमिलेमा वा फोटो वा विवरण अपूर्ण भएमा सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाईने भएकोले आवेदकले पुनः सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी आवेदन फाराम भर्नु पर्दछ । यसका लागि थप दस्तुर तिर्नु पर्दैन ।