Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

कुटनीतिक र विशेष राहदानीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा कार्यालयको सिफारिस पत्र तथा निर्णय सहित विभागमा सम्पर्क गर्नु पर्दछ।