Our Motto : "गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा"

राहदानीका लागि आवश्यक फोटोको मापदण्ड

राहदानीमा छापिने तस्विर सहजरुपमा पहिचान हुन सकोस भन्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सँगठन (ICAO) ले मापदण्ड तोकेको छ जसलाई संक्षेपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

  • तस्विर ÷ छ महिना भित्र खिचेको, रंगिन र डिजिटल रुपमा प्रशोधन वा परिवर्तन नगरेको ।
  • दुबै कान देखिने गरी सिधा क्यामरामा हेरेको, मुहारको हेराई प्राकृतिक भएको, प्राकृतिक वाहेक कुनै दाग नभएको ।
  • आखा खुला हुनुको साथै स्पष्ट देखिने । यदि चस्मा लगाउनु पर्ने भएमा चस्माको फ्रेम पातलो र हलुका रंगको हुनुको साथै आखा स्पष्ट देखिने र टल्किएको हुन नहुने ।
  • विशेष धार्मिक कारण वाहेक टाउको खुला भएको र गहना नलगाएको ।
  • तस्विरको पृष्ठभूमि साधा र हलुका रङ्ग भएको तथा बोर्डर नभएको ।
  • मुहारमा समानुपातिक रुपले उज्यालो भएको, छाँया नपरेको, प्रकास ठीक मात्रामा भएको र फ्लयासका कारण आखा रातो नभएको ।
  • फोकस मिलेको  र स्तरीय कागजमा फोटो प्रिन्ट भएको ।
  • तस्विरको साईज निम्नानुसार भएको ।

तर, विभाग वा Live Enrollment System लागू भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा आवेदक स्वयम् उपस्थित भै फोटो खिचाउनु पर्ने भएकोले वाहिरबाट फोटो खिचेर ल्याउनु पर्दैन ।